обработка на мрамор

ИЛИНДЕНЦИ МРАМОР - БЪЛГАРИЯ • АД

 

Едрокристални, светло- и тъмносиви мраморни блокове и плочи със или без фладери

Размери на мраморните блокове

  • дължина - от 1500 до 2400 мм

  • ширина - от 1400 до 1600 мм

  • височина - от 1200 до 1400 мм

Размери на мраморните плочи с дебелина 12 мм

  • ширина - от 300 до 400 мм

  • дължина - от 100 до 1200 мм

Размери на мраморните плочи с дебелина 20-30 мм

  • ширина - от 300 до 400 мм

  • дължина - от 100 до 2200 мм

Размери на мраморните плочи с дебелина 40-1200 мм

  • ширина - от 500 до 1400 мм

  • дължина - от 400 до 2400 мм

Мраморна мозайка с фракции 3, 4, 6, 8, 10, 12 мм

Големина на мраморното брашно - до 3 мм

Продукцията на завода се опакова в дървени сандъци и стелажи за всякакъв вид транспорт.