обработка на мрамор

ИЛИНДЕНЦИ МРАМОР - БЪЛГАРИЯ • АД

с. Илинденци 2833
община Струмяни
обл. Благоевград

тел. 0746/ 23128 -
централа

факс 0746/ 23159

www.ilindencimramor.domino.bg